Trong trường hợp hiếm hoi sản phẩm quý khách nhận được có khiếm khuyết, hư hỏng hay lỗi do nhà cung cấp gây ra, Typical rất vui lòng đổi sản phẩm với một sản phẩm mới tương đương, theo lịch giao hàng thông thường.